...

แปดหมื่นสี่พันขันธ์ (แปดหมื่น) นพ.บ.412/4 ผูก4
  • ย้อนกลับ
  • แปดหมื่นสี่พันขันธ์ (แปดหมื่น) นพ.บ.412/4 ผูก4
เลขทะเบียน : นพ.บ.412/4
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
: 50
หน้า ; 4 x 53 ซ.ม. : ชาดทึบ-ล่องรัก ; ไม่มีไม้ประกับ
ชื่อชุด
 : มัดที่ 147  (71-80) ผูก 4 (2566)
หัวเรื่อง
 : แปดหมื่นสี่พันขันธ์--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 173 ครั้ง)


Messenger