...

สังฮอมธาตุ นพ.บ.411/3 ผูก3
เลขทะเบียน : นพ.บ.411/3
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
: 74
หน้า ; 4.5 x 57.5 ซ.ม. : ชาดทึบ-ล่องรัก ; ไม่มีไม้ประกับ
ชื่อชุด
 : มัดที่ 147  (71-80) ผูก 3 (2566)
หัวเรื่อง
 : สังฮอมธาตุ--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 170 ครั้ง)


Messenger