...

อธีฏฐานธมฺมกถา (อธิษฐานธรรม) นพ.บ.373/1 ผูก1
  • ย้อนกลับ
  • อธีฏฐานธมฺมกถา (อธิษฐานธรรม) นพ.บ.373/1 ผูก1
เลขทะเบียน : นพ.บ.373/1
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
: 22
หน้า ; 4.5 x 50 ซ.ม. : ล่องชาด-ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา มีฉลากไม้ไผ่
ชื่อชุด
 : มัดที่ 141  (1-6) ผูก 1 (2566)
หัวเรื่อง
 : อธิษฐานธรรม --เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 128 ครั้ง)


Messenger