...

ขีรธารกถา(แทนน้ำนมแม่)นพ.บ.231/1ค ผูก1ค
เลขทะเบียน : นพ.บ.231/1ค
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
 : 
32 หน้า ; 5 x 59 ซ.ม. : ลานดิบ ; ไม่มีไม้ประกับ
ชื่อชุด
 : มัดที่ 113 (180-193) ผูก 1ค (2565)
หัวเรื่อง
 : ขีรธารกถา(แทนน้ำนมแม่)--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร
 : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 280 ครั้ง)


Messenger