...

ปาจิตฺติยปาลิ มหาริภงฺคปาลิ(พระปาจิตตีย์)นพ.บ.184/7 ผูก7
  • ย้อนกลับ
  • ปาจิตฺติยปาลิ มหาริภงฺคปาลิ(พระปาจิตตีย์)นพ.บ.184/7 ผูก7
เลขทะเบียน : นพ.บ.184/7
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
 : 
58 หน้า ; 5.5 x 54 ซ.ม. : ทองทึบ-ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา
ชื่อชุด
 : มัดที่ 106 (117-122) ผูก 7 (2565)
หัวเรื่อง
 : ปาจิตฺติยปาลิ มหาริภงฺคปาลิ(พระปาจิตตีย์)--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร
 : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 275 ครั้ง)


Messenger