...

วินยปิฎกสงฺเขป(วินัยกรรม,ศัพท์วินัย) นพ.บ.173/1 ผูก1
  • ย้อนกลับ
  • วินยปิฎกสงฺเขป(วินัยกรรม,ศัพท์วินัย) นพ.บ.173/1 ผูก1
เลขทะเบียน : นพ.บ.173/1
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
 : 
104 หน้า ; 4 x 50.5 ซ.ม. : ล่องชาด-ลานดิบ ; ไม่มีไม้ประกับ, มีฉลากไม้ไผ่
ชื่อชุด
 : มัดที่ 98 (49-66) ผูก 1 (2565)
หัวเรื่อง
 : วินยปิฎกสงฺเขป(วินัยกรรม,ศัพท์วินัย)--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร
 : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 309 ครั้ง)


Messenger