...

สรรพสิทธิ์คำฉันท์ พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
  • ย้อนกลับ
  • สรรพสิทธิ์คำฉันท์ พระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
จัดพิมพ์เนื่องในงาน "วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส" ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๑

(จำนวนผู้เข้าชม 525 ครั้ง)