...

ธฺมมปทวณฺณนา ธฺมฺมปทฎฺฐกถา ขุทฺกนิกายฎฺฐกถา (ธมฺมบท) นพ.บ.129/7 ผูก 7
  • ย้อนกลับ
  • ธฺมมปทวณฺณนา ธฺมฺมปทฎฺฐกถา ขุทฺกนิกายฎฺฐกถา (ธมฺมบท) นพ.บ.129/7 ผูก 7
เลขทะเบียน : นพ.บ.129/7
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
 : 
50 หน้า ; 4.8 x 50 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา  
ชื่อชุด
 : มัดที่ 75 (275-287) ผูก 7 (2564)
หัวเรื่อง
 : ธฺมมปทวณฺณนา ธฺมฺมปทฎฺฐกถา ขุทฺกนิกายฎฺฐกถา (ธมฺมบท)--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร
 : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 309 ครั้ง)


Messenger