...

แปดหมื่นสี่พันขันธ์ นพ.บ.1/2ก ผูก7
เลขทะเบียน นพ.บ.1/3ก
ห้องจัดเก็บ ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ เอกสารโบราณ
หมวดหมู่ พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ  42 หน้า  ; 4.5 x 57 ซ.ม. : รักทึบ-ล่องรัก ไม้ประกับธรรมดา มีฉลากบอกชื่อคัมภีร์ 1 แผ่น 
ชื่อชุด มัดที่ 1 (1-10) ผูก 7
หัวเรื่อง แปดหมื่นสี่พันขันธ์--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา

อักษร ธรรมอีสาน
ภาษา ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 510 ครั้ง)


Messenger