...

ภาพร่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2454

ก่อนที่ภาพร่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2454 วาดโดย กาลิเลโอ คินี (Galileo Chini) จิตรกรชาวอิตาเลียน จะได้รับการอนุรักษ์ในปัจจุบัน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ภาพร่างดังกล่าวเคยเก็บรักษาอยู่ภายในคลังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แล้วก่อนหน้านั้นภาพร่างนี้เคยอยู่ที่ไหนบ้าง?
เมื่อไม่นานมานี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ได้รับภาพถ่ายจากปกหนังสือ “ที่ระลึก วันตำรวจ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๙๓” ในภาพถ่ายปรากฏภาพร่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกาลิเลโอ คินี เป็นฉากหลังของงานพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกระบี่แก่นายร้อยทุกเหล่าทัพ
ภาพถ่ายนี้สร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับกาลิเลโอ คินี เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงสถานที่อื่นซึ่งเคยติดตั้งภาพร่างชิ้นนี้ ก่อนจะถูกเคลื่อนย้ายมาเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สถานที่ในภาพจะเป็นที่ไหน งานพิธีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และภาพร่างของกาลิเลโอ คินี ติดตั้งไว้อย่างไร เป็นปริศนาที่ชวนให้สืบค้นกันต่อ หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับภาพถ่ายนี้เพิ่มเติม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จะรีบอัพเดตให้ทุกท่านทราบต่อไป
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก
คุณวิลาสินี ทองศรี และ อ.ประทีป สุธาทองไทย
Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 874 ครั้ง)