...

ประเพณีปอยส่างลอง หรือ ประเพณีบวชลูกแก้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอน
            บรรยากาศงานประเพณีปอยส่างลอง หรือ ประเพณีบวชลูกแก้ว เป็นการบวชเณรให้กับบุตรหลานตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยใหญ่ ที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
            ในวันที่ ๓   วันข่ามส่าง วันนี้ส่างลองจะเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เริ่มด้วยการนำลูกแก้วไปยังวัด ซึ่งตลอดวันที่จัดงาน มีข้อห้ามสำคัญว่า ห้ามให้เท้าของส่างลองแตะพื้นเด็ดขาด ถ้าจะไปไหนให้พ่อ พี่หรือญาติที่เป็นผู้ชายเอาขี่คอแทน และจะมีตะแปหรือคนคอยกางร่มให้ตลอดเวลา
 
 
 
            พอถึงวัด ลูกแก้วทั้งหมดก็จะกล่าวขออนุญาตเพื่อทำการบรรพชาจากพระผู้ใหญ่ เมื่อท่านได้อนุญาต ลูกแก้วก็จะพร้อมกันกล่าวคำปฏิญาณตน และอาราธนาศีล แล้วจึงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากชุดเสื้อผ้าส่างลองที่สวยงามมาเป็นผ้ากาสาวพัตร์สีเหลือง และเป็นก็สามเณรอย่างสมบูรณ์ 

(จำนวนผู้เข้าชม 24209 ครั้ง)