...

พระเจ้าห้าพระองค์นาคปรก

     พระเจ้าห้าพระองค์นาคปรก

     ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๔ (๒๐๐ ปีมาแล้ว)

     งาช้าง ไม้ปิดทองประดับกระจก

     สมบัติเดิมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

     พระพุทธรูปปางสมาธิในซุ้มเรือนแก้ว ๕ องค์ แกะสลักบนงาช้างที่บิดเป็นเกลียว ปลายงาแกะเป็นเศียรพญานาค คนไทยถือว่างาช้างที่งอกผิดจากรูปทรงปกติเป็นของขลังสูงค่านิยมนำมาแกะเป็นพระพุทธรูป โดยพระพุทธรูป ๕ พระองค์ หมายถึง พระพุทธเจ้าในกัลป์ปัจจุบัน ได้แก่ พระกกุสันธะ พระโกนาคม พระกัสสปะ พระโคตมะ และพระศรีอาริยเมตไตรย

 

(จำนวนผู้เข้าชม 989 ครั้ง)