...

พระพุทธรูปประทับยืนบนเศียรมหิสสรเทวะทรงโคนนทิ

     พระพุทธรูปประทับยืนบนเศียรมหิสสรเทวะทรงโคนนทิ

     ศิลปะรัตนโกสินทร์

     พุทธศตวรรษที่ ๒๕ (๑๐๐ ปีมาแล้ว)

     ทองเหลืองปิดทองคำเปลว

 

     พระพุทธรูปปางนี้สร้างขึ้นตามเรื่องราวที่ปรากฏในคัมภีร์หมวดโลกศาสตร์ กล่าวถึงมหิสสรเทพบุตรไม่พอใจที่เหล่าเทวดาไปนบนอบแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงท้าประลองฤทธิ์ด้วยการซ่อนหา มหิสสรเทพบุตรไม่สามารถซ่อนตนจากพระญาณของพระพุทธองค์ได้ ครั้นพระพุทธเจ้าทรงเนรมิตองค์เป็นปรมาณูประทับยืนใกล้กับทิพยจักษุของมหิสสรเทพบุตร มหิสสรเทพบุตรหาไม่พบจึงยอมจำนน พระบรมศาสดาได้ตรัสเทศนาจนมหิสสรเทพบุตรบรรลุธรรม ภายหลังพุทธปรินิพพาน มหิสสรเทพบุตร ได้เนรมิตพระพุทธปฏิมาเทินไว้เหนือเศียรอันเชิญไปประดิษฐานยังมหาวิหารบนเขามันทคีรี

(จำนวนผู้เข้าชม 635 ครั้ง)