หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา
จำนวนผู้เข้าชม 4378


เว็ปไซต์หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา: www.finearts.go.th/nlt-korat

             หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา เป็นหน่วยงานสังกัด สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ก่อสร้างขึ้นโดยดำริของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 40 พรรษาและต้องการให้หอสมุดแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง อาคารหอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ออกแบบโดยกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยมีนายเกรียงไกร สัมปัตชลิต เป็นสถาปนิก ตามดำริของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยต้องการ
  1. ให้เป็นอาคารที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ทั้งงานด้านห้องสมุด และงานการประกอบ กิจกรรมต่างๆ ของชาวนครราชสีมา
  2. สถานที่ตั้งของอาคารหอสมุดให้อยู่ในเขตชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการมาใช้ห้องสมุด
  3. ให้อาคารมีพื้นที่ใช้สอยพอเพียง
  4. ให้อาคารมีลักษณะไทย ให้ความรู้สึกของท้องถิ่นอีสาน และเข้าได้กับสภาพแวดล้อมที่จะก่อสร้างอาคารหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา วางศิลาฤกษ์ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2530 ก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2530 โดยความร่วมมือ ร่วมใจ ของชาวจังหวัดนครราชสีมาและประชาชนชาวไทยทั่วสารทิศ ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินและทรัพย์สิน เพื่อสมทบในการก่อสร้าง ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา ” และเปิดบริการประชาชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2530 โดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด


Messenger