อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
จำนวนผู้เข้าชม 2034

 

เว็ปไซต์อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย: www.finearts.go.th/phimaihistoricalpark

       ที่ตั้ง : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว อยู่ในเขตตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่สุภาพงจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ รวมระยะทางทั้งสิ้น ๓๗๒ กิโลเมตร
       กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๘ ขนาดพื้นที่ ๔๕๑ ไร่ ๑๑ ตารางวา


Messenger