พระพุทธรูปสำคัญ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม 488

  • ย้อนกลับ
  • พระพุทธรูปสำคัญ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์เผยแพร่ 
เนื่่องในโอกาส ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนา กรมศิลปากร
วันที่่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

จำนวนผู้เข้าชม 488คน
Messenger