ชีวประวัติของพลเอก หลวงหาญสงคราม
ชื่อเรื่อง : ชีวประวัติของพลเอก หลวงหาญสงคราม ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ. (พิชัย หาญสงคราม)
ชื่อผู้แต่ง : -
ปีที่พิมพ์ : 2512
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ศิวพร
จำนวนหน้า : 280 หน้า
สาระสังเขป : ชีวประวัติของพลเอก หลวงหาญสงคราม (พิชัย หาญสงคราม) พิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกหลวงหาญสงคราม เนื้อหาในเล่มกล่าวถึง ชีวประวัติของพลเอกหลวงหาญสงคราม ซึ่งคัดมาจากประวัติราชการของกระทรวงกลาโหม และคำไว้อาลัยจากผู้ใหญ่หลายท่านที่เคยรับราชการร่วมกัน อาทิ ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นต้น เนื้อหาต่อมาได้แก่ประวัติส่วนตัวที่บุตรธิดาคัดมาจากสมุดบันทึกของท่าน เป็นการเล่าถึงชีวิตตั้งแต่เกิด จนถึงเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งได้สร้างผลงานไว้มากมายทั้งด้านสงครามและด้านราชการอื่นๆ

(จำนวนผู้เข้าชม 430 ครั้ง)

Messenger