เที่ยวกรรมฐาน
ชื่อเรื่อง : เที่ยวกรรมฐาน
ชื่อผู้แต่ง : พระอาจารย์ บุญนาค
ปีที่พิมพ์ : 2510
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ประเสริฐศิริ
จำนวนหน้า : 110 หน้า
สาระสังเขป : หนังสือเที่ยวกรรมฐาน ของ พระอาจารย์ บุญนาค เล่มนี้ ได้รวบรวม คำสอนตามธรรมบรรยายของท่าน ก. เขาสวนกวาง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขัดเกลาตนเอง ซึ่งทุกประโยค และสำนวนล้วนเป็นภาษาง่ายๆ ต่อการพิจารณานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี

(จำนวนผู้เข้าชม 391 ครั้ง)

Messenger