ปทานุกรมศัพท์การเมือง อังกฤษ - ไทย
ชื่อเรื่อง : ปทานุกรมศัพท์การเมือง อังกฤษ - ไทย
ชื่อผู้แต่ง : สังข์ พัธโนทัย
ปีที่พิมพ์ : 2513
สถานที่พิมพ์ : พระนคร
สำนักพิมพ์ : ศูนย์การพิมพ์
จำนวนหน้า : 866 หน้า
สาระสังเขป : หนังสือ ปทานุกรมศัพท์การเมือง อังกฤษ - ไทย เล่มนี้ เป็นการรวบรวมศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เฉพาะกาล หรือใช้เฉพาะประเทศหนึ่ง และอีกประเทศหนึ่งใช้อีกอย่างหนึ่ง เพื่อใช้เทียบเคียง เพื่อตรวจสอบความหมายและคำอธิบาย รวมถึงคำศัพท์ใหม่ ๆ ด้วย

(จำนวนผู้เข้าชม 351 ครั้ง)

Messenger