ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย

ชื่อเรื่อง : ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย

ชื่อผู้แต่ง : จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

ปีที่พิมพ์ : 2508

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์สหกรณ์ขายส่งแห่งประเทศไทย

จำนวนหน้า : 166 หน้า

สาระสังเขป :ชุมนุมพระบรมราชาธิบาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเล่มนี้ ได้รวมเนื้อหาหลายๆ เรื่องไว้ด้วยกัน ทั้งเรื่องราชการแผ่นดิน ราชการในพระองค์ หมายประกาศพระราชบัญญัติ และเรื่องเบ็ดเตล็ดทั่วไป ตัวอย่างเช่น ประกาศว่าด้วยพระราชทานสัญญาบัตร เรื่องพระราชทานพระกฐินแลทรงสร้างปราสาทกรุงเก่า เรื่องข้อห้ามสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ เรื่องแขกเรียกเมืองมะกะเมืองมะดินะว่าเมืองกบินลพัสดุ์ คำพิพากษาเรื่องตัดทุ่นล้อมวง เป็นต้น

(จำนวนผู้เข้าชม 634 ครั้ง)

Messenger