ตำรายาแผนโบราณ เล่มที่ 19
ว่าด้วยตำรายาเกร็ด เช่น แก้พันระดึก, ยาแก้สารพัดโรค, ยาดองแก้เลือด, ยาแก้มะเร็ง, ยาชะแผล, ยาแก้เสลด, ยาอายุวัฒนะ ฯลฯ

(จำนวนผู้เข้าชม 566 ครั้ง)

Messenger