...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระอิศวรเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เศียรพระพุทธรูปหินทราย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพิมพ์เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การแสดงพระหัตถ์ของเทวรูปพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ประติมากรรมดินเผารูปหงส์จากโบราณสถานวัดช้างรอบ เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานในจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้น ร.ศ. ๑๒๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หงส์ประดับบนยอดเสา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปทรงเครื่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางสมาธิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางปาลิไลยก์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางอุ้มบาตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กระเบื้องเชิงชายสมัยอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger