...

ด้านสถาปัตยกรรมและช่างศิลป์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดลุ่มหรือวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อุโบสถหลังเก่าวัดทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รายละเอียดเพิ่มเติม