...

ต้อนรับโรงเรียนอนุบาลชุมพร ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลชุมพร
โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จำนวน ๑๙๘ คน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๒๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๙๘ คน

(จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง)