...

เดือนส่องหล้า สืบสานล้านนา ในโอกาสครบรอบ 80 วัสสา เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
  • ย้อนกลับ
  • เดือนส่องหล้า สืบสานล้านนา ในโอกาสครบรอบ 80 วัสสา เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
ผู้แต่ง : -
ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.
สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่
สำนักพิมพ์ : เอส พี พับลิชชิ่ง กรุ๊ป
     ด้วยความห่วงใยต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมล้านนาที่นับวันจะค่อยๆ ถูกกระแสของความไม่เข้าใจบิดเบือนรูปแบบไปจากเดิม จนนานไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รากฐานของวัฒนธรรมที่ชาวล้านนาภูมิใจมาตั้งแต่อดีตคณะจัดงานครบรอบ 80 ปีของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ จึงใช้โอกาสนี้จัดงานเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูวัฒนธรรมล้านนาในรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งทั้งหมดได้ผ่านการคัดกรองมาแล้วจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นเป็นแบบอย่างด้วยมุ่งหวังที่จะดำรงไว้ซึ่งความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ของวัฒนธรรมล้านนา ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว จนเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

(จำนวนผู้เข้าชม 799 ครั้ง)