...

นางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางสาวพิมพา สุธัญญาวัชชัย บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล
วันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางสาวพิมพา สุธัญญาวัชชัย บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล วิทยากรโดย นายวศิน พรวิจิตรจินดา (อาจารย์เชียง กัดไม่ปล่อย) และรับฟังการบรรยายโดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 122 ครั้ง)