...

ขอเชิญผู้ใช้บริการร่วมแนะนำหนังสือเพื่อจัดหาเข้ามาไว้บริการในหอสมุดแห่งชาติฯ เชียงใหม่
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ขอเชิญผู้ใช้บริการร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อพิจารณาจัดหาเข้ามาไว้ให้บริการภายในหอสมุด ตาม URL ด้านล่างนี้
https://forms.gle/U2Ny6sx4y3v1YeNeA


(จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง)