...

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมงานพิธีในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
         วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมงานพิธีในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
 
๑. พิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
         -  เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องนิทรรศการ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
         - เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยได้รับมอบหมายจากสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนวางพานพุ่มในนามของหน่วยงานในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ณ ห้องนิทรรศการ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๒. พิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน
         - เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง เพื่อนำไปสรงพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง เนื่องในประเพณีสรงน้ำและสมโภชพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง (งานเดือนเก้า) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

(จำนวนผู้เข้าชม 90 ครั้ง)