...

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และพชอ.อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย
วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และ พชอ.อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเป้าหมายพัฒนาความรอบรู้สุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ทีมพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และอสม.อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒๖ คน ในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยมีนายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี พร้อมทีมงานร่วมเป็นพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
 

(จำนวนผู้เข้าชม 199 ครั้ง)