...

คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มคลังและพัสดุ กรมศิลปากร เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มคลังและพัสดุ กรมศิลปากร เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ โดยมีนางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากร ให้การต้อนรับ

(จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง)