...

หลากเผ่าหลายพันธุ์ในลุ่มน้ำของ
     ชื่อเรื่อง :
หลากเผ่าหลายพันธุ์ในลุ่มน้ำของ
     ผู้เขียน : บุญยงค์ เกศเทศ
     สำนักพิมพ์ : อินทนิล
     ปีพิมพ์ : ๒๕๖๒
     เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ : ๙๗๘-๖๑๖-๗๕๗๗-๒๖-๕
     เลขเรียกหนังสือ : ๓๐๕.๘๐๐๙๕๙ บ๕๓๒ห
     ประเภทหนังสือ :
หนังสือทั่วไป
     ห้องบริการ : ห้องหนังสือทั่วไป ๑
สาระสังเขป : ลุ่มน้ำของ ตามสำเนียงคนพื้นถิ่นก็คือ บริเวณลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขานับร้อยสายที่ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินแถบนี้ ไหลจากจีนผ่านลาว พม่า ไทย กัมพูชา และเวียดนาม นับว่าเป็นสายน้ำแห่งชีวิตที่สำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้คนหลาก เผ่าหลายชาติพันธุ์ ได้อาศัยพักพิง และก่อร่างสร้างชีวิต ชุมชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีมานานนับพันปี "หลากเผ่าหลายพันธุ์ในลุ่มน้ำของ"นำเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนในดินแดนลุ่มน้ำโขง ตำนาน นิทานพื้นถิ่น พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเกี่ยวกับผี การแต่งกาย และการกินอยู่ในช่วงเวลาที่วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายค่อยๆ เลือนหายไปพร้อมกับความเจริญและการพัฒนาที่กำลังมุ่งเข้ามาอย่างมากมาย

(จำนวนผู้เข้าชม 613 ครั้ง)


Messenger