...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
เป็นแหล่งเรียนรู้สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง มุ่งมั่น ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่สถาบันการศึกษา และชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 426 ครั้ง)


Messenger