...

คุณเต้ย นำนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
วันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๓.๓๐ น. คุณเต้ย นำนักท่องเที่ยวชาวฮอลแลนด์ ๔ คน เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท โดยมีนายสมพงษ์  ช่วยแสง เป็นวิทยากรนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 643 ครั้ง)