...

เตภูมิกถา (ไตรภูมิ) นพ.บ.252/13 ผูก13
เลขทะเบียน : นพ.บ.252/13
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
 : 52
 หน้า ; 4 x 54 ซ.ม. : ล่องรัก-ลานดิบ ; ไม่มีไม้ประกับ
ชื่อชุด
 : มัดที่ 115 (203-216) ผูก 13 (2565)
หัวเรื่อง
 : เตภูมิกถา (ไตรภูมิ)--เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร
 : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 184 ครั้ง)