...

มหานิปาตวณฺณนา(เวสฺสนฺตรชาดก)ชาดกฎฐกถา ขุทฺทกนิกายฎฐกถา (ทานขันธ์) นพ.บ.213/3 ผูก3
  • ย้อนกลับ
  • มหานิปาตวณฺณนา(เวสฺสนฺตรชาดก)ชาดกฎฐกถา ขุทฺทกนิกายฎฐกถา (ทานขันธ์) นพ.บ.213/3 ผูก3
เลขทะเบียน : นพ.บ.213/3
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
 : 
28 หน้า ; 4 x 51.5 ซ.ม. : ลานดิบ ; ไม่มีไม้ประกับ
ชื่อชุด
 : มัดที่ 110 (148-158) ผูก 3 (2565)
หัวเรื่อง
 : มหานิปาตวณฺณนา(เวสฺสนฺตรชาดก)ชาดกฎฐกถา ขุทฺทกนิกายฎฐกถา (ทานขันธ์) --เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร
 : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 236 ครั้ง)


Messenger