...

แปดหมื่นสี่พันธ์ขันธ์ (8 หมื่น)นพ.บ.181/4ก ผูก4ก
  • ย้อนกลับ
  • แปดหมื่นสี่พันธ์ขันธ์ (8 หมื่น)นพ.บ.181/4ก ผูก4ก
เลขทะเบียน : นพ.บ.181/4ก
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
 : 
54 หน้า ; 4 x 48.5 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา
ชื่อชุด
 : มัดที่ 103 (91-100) ผูก 4ก (2565)
หัวเรื่อง
 : แปดหมื่นสี่พันธ์ขันธ์ --เอกสารโบราณ
            คัมภีร์ใบลาน
            พุทธศาสนา
อักษร
 : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 419 ครั้ง)