...

มหานิปาตวณฺณนา(ทสชาติ)ชาตกฎฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฎฺฐกถา(ลำมโหสถ) นพ.บ.78/3 ผูก 3
  • ย้อนกลับ
  • มหานิปาตวณฺณนา(ทสชาติ)ชาตกฎฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฎฺฐกถา(ลำมโหสถ) นพ.บ.78/3 ผูก 3

เลขทะเบียน : นพ.บ.78/3
ห้องจัดเก็บ
 : ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ
 : เอกสารโบราณ
หมวดหมู่
 : พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ
 : 
48 หน้า ; 4 x 51.5 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา  
ชื่อชุด
 : มัดที่ 48 (59-70) ผูก 3 (2564)
หัวเรื่อง
 : มหานิปาตวณฺณนา(ทสชาติ)ชาตกฎฺฐกถา ขุทฺทกนิกายฎฺฐกถา(ลำมโหสถ) --เอกสารโบราณ
             คัมภีร์ใบลาน
             พุทธศาสนา
อักษร
 : ธรรมอีสาน
ภาษา
 : ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ
 : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 241 ครั้ง)