...

แปดหมื่นสี่พันขันธ์(8 หมื่น 4 พันขันธ์) นพ.บ.50/1 ผูก1
  • ย้อนกลับ
  • แปดหมื่นสี่พันขันธ์(8 หมื่น 4 พันขันธ์) นพ.บ.50/1 ผูก1
เลขทะเบียน นพ.บ.50/1
ห้องจัดเก็บ ศรีโคตรบูรณ์
ประเภทสื่อ เอกสารโบราณ
หมวดหมู่ พุทธศาสนา
ลักษณะวัสดุ  50 หน้า ; 4.6 x 53.5 ซ.ม. : ล่องรัก ไม้ประกับธรรมดา
ชื่อชุด มัดที่ 31 (326-330) ผูก 1
หัวเรื่อง  แปดหมื่นสี่พันขันธ์ --เอกสารโบราณ
          
   คัมภีร์ใบลาน
             พุทธศาสนา

อักษร ธรรมอีสาน
ภาษา ธรรมอีสาน
บทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม

(จำนวนผู้เข้าชม 361 ครั้ง)


Messenger