พระจันทกินรี คำฉันท์
ชื่อเรื่อง : พระจันทกินรี คำฉันท์ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกตรี พระยาวงศาภรณ์ภูษิต (รื่น วัชโรทัย) ท.ม. ท.จ. ต.ช. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2507
ชื่อผู้แต่ง : -
ปีที่พิมพ์ : 2507
สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์พระจันทร์
จำนวนหน้า : 56 หน้า
สาระสังเขป : เรื่องพระจันทกินรี คำฉันท์ เป็นวรรณคดีเก่า มีเนื้อเรื่องเป็นคติ ไม่ปรากฏผู้แต่ง ได้ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือวชิรญาณ ในหอสมุดแห่งชาติยังมีต้นฉบับสมุดไทยเรื่องนี้อีก 2 เล่ม หอสมุดได้ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2451 เล่มหนึ่ง และนายล้อมมอบให้เมื่อ พ.ศ. 2460 อีกเล่มหนึ่ง แต่เรียกชื่อว่า จันทกินรี คำฉันท์ สำนวนต่างกับที่พิมพ์ในเล่มนี้ แต่เนื้อเรื่องเดียวกัน

(จำนวนผู้เข้าชม 177 ครั้ง)