หนังสือ อนุสรณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  • ย้อนกลับ
  • หนังสือ อนุสรณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ชื่อเรื่อง : หนังสือ อนุสรณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ชื่อผู้แต่ง : สาย และสมศรี หินซุย
ปีที่พิมพ์ : 2513
สถานที่พิมพ์ : สุโขทัย
สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.
จำนวนหน้า : 538 หน้า
สาระสังเขป : หนังสือ อนุสรณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เล่มนี้ประมวนเรื่องราวทางโบราณคดียุคสุโขทัยโดยเฉพาะ เนื้อจะเกี่ยวกับศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง, ดนตรีสมัยสุโขทัย, พระพุทธรูปสุโขทัย การปกครองสมัยสุโขทัย เป็นต้น

(จำนวนผู้เข้าชม 334 ครั้ง)