นำเที่ยวเมืองสุโขทัย

ชื่อเรื่อง : นำเที่ยวเมืองสุโขทัย

ชื่อผู้แต่ง : ตรี อมาตยกุล

ปีที่พิมพ์ : 2508

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : เกษมสุวรรณ

จำนวนหน้า : 154 หน้า

สาระสังเขป :หนังสือนำเที่ยวเมืองสุโขทัยมีเนื้อหากล่าวถึง ตำนานเมือง ภูมิประเทศและสภาพทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย และโบราณสถานต่างๆ สืบเนื่องมาจากเมืองสุโขทัยเคยไปราชธานีของไทย ที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณกาล จึงปรากฏว่ามีปูชนียสถานสร้างขึ้นมากมายหลายแห่ง ผู้เขียนได้อธิบายความเป็นมาของสถานที่นั้นๆพอสังเขป อาทิ กำแพงเมืองสุโขทัยเก่า วัดตระพังทอง เนินปราสาทพระร่วง วัดมหาธาตุ วัดเขาพระบาทน้อย วัดเจดีย์งาม หอเทวาลัยมหาเกษตรพิมาน เป็นต้น

(จำนวนผู้เข้าชม 562 ครั้ง)