...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพ STENCIL ลวดลายที่พบใหม่ ณ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานตึกแดง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตึกมหาราช ตึกราชินี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานสระแก้ว ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานป้อมไพรีพินาศ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ทับหลังปราสาทเขาโล้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตอนที่ ๑ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตอนที่ ๒ เจดีย์กลางน้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตอนที่ ๓ อุโบสถหลังเก่า วัดนาตาขวัญ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตอนที่ ๔ วัดโขดทิมธาราม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปราสาทบ้านน้อย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตอนที่ ๕ อุโบสถ (หลังเก่า) วัดราชบัลลังก์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตอนที่​ ๑​ ปราสาทเขาน้อย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตอนที่ ๒ วัดชนะไชยศรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตอนที่ ๓ ปราสาทเมืองไผ่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตอนที่ ๑ พระอุโบสถ วัดแก้วพิจิตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger