...

ประวัติศาสตร์เมืองพะเยายุคหลัง (เรียบเรียงโดย พระราชวิสุทธิโสภณ)
  • ย้อนกลับ
  • ประวัติศาสตร์เมืองพะเยายุคหลัง (เรียบเรียงโดย พระราชวิสุทธิโสภณ)
ผู้แต่ง : พระราชวิสุทธิโสภณ
ปีที่พิมพ์ : 2531
สถานที่พิมพ์ : ม.ป.ท.
สำนักพิมพ์ : กิตติวรรณ

(จำนวนผู้เข้าชม 595 ครั้ง)