...

ขอเชิญชมและไหว้สักการะ “พระไภษัชยคุรุ : พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
ขอเชิญชมและไหว้สักการะ “พระไภษัชยคุรุ : พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ”
เพื่ออำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวง
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
 
เปิดให้บริการทุกวันพุธ -วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
หยุดวันจันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

(จำนวนผู้เข้าชม 920 ครั้ง)