...

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลเข้าประชุมพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ามาประชุมที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 727 ครั้ง)