...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลอุบล ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 895 ครั้ง)