...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เปิดให้บริการวันแรก หลังจากปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙)
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เปิดให้บริการวันแรก หลังจากปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-๑๙)
พร้อมมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อโควิด-๑๙(Covid-19) โดยตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเข้าชมทุกครั้ง ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย และสแกน QRCode เช็คอิน-เช็คเอ้าท์ตามแพลตฟอร์มไทยชนะหรือกรอกข้อมูล

(จำนวนผู้เข้าชม 647 ครั้ง)