...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกและวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ดาวน์โหลดไฟล์: ประกาศรายชื่อ1.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ประกาศรายชื่อ2.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ประกาศรายชื่อ3.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ประกาศรายชื่อ4.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ประกาศรายชื่อ5.jpeg

(จำนวนผู้เข้าชม 998 ครั้ง)