...

คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๔ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี
วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ ๑๒๑) จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงมินา ลาภสาร เจ้าพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้การต้อนรับนำชม

(จำนวนผู้เข้าชม 1055 ครั้ง)