...

กรมศิลปากรได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในการสั่งซื้อหนังสือที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์ผ่านทางเว็บไซต์ http://bookshop.finearts.go.th/
กรมศิลปากรได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยพัฒนาระบบการจำหน่ายหนังสือออนไลน์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการสั่งซื้อหนังสือที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์ผ่านทางเว็บไซต์ http://bookshop.finearts.go.th/ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือที่น่าสนใจของกรมศิลปากร ทั้งด้านโบราณคดี พิพิธภัณฑ์ วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ หนังสือจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และสำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ทางระบบดังกล่าว
ระบบการขายหนังสือออนไลน์ของกรมศิลปากร มีวิธีการจัดซื้อหนังสือที่สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงสมัครสมาชิก และเลือกซื้อหนังสือที่ต้องการ จากนั้นชำระเงินผ่านช่องทางที่สะดวก เช่น การโอนเงินผ่าน Mobile Application และแจ้งการชำระเงินผ่านทางระบบ ทั้งนี้ ผู้ซื้อสามารถเลือกรับด้วยตนเองที่อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ หรือส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

(จำนวนผู้เข้าชม 807 ครั้ง)